DryWorks b.v. Ruitenheer b.v. ONDERDELENwebshop24.nl Ordemaatregelen KNVB

29 oktober 2014 - Bestuursmededeling

De KNVB wilt het alcoholgebruik langs de lijn bij amateurwedstrijden volledig aan banden leggen. Daartoe is dit seizoen verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven. Waarnemers van de KNVB zien streng toe op de naleving van het alcoholverbod. Bij overtredingen van het huishoudelijke reglement zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. Alcohol mag uitsluitend in plastic bekers worden gedronken op het afgezette terras aan de voorzijde van ons complex De straffen variëren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we niet in deze situatie komen, dus spreek elkaar erop aan ! De regels ten aanzien van alcoholgebruik langs de lijn bestaan al enige tijd, maar het “gedoogbeleid” is nu echt afgelopen.

Namens het bestuur bedankt voor jullie medewerking !
Validate CSS! download acrobat